Centrum Medyczne MEDINTEL          Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany          Fundacja im. Ireny Kwiatkowskiej na rzecz twórczości dla dzieci          Centrum Medyczne MML w Warszawie           Usłyszeć Świat | Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci i młodzieży z wadą słuchu

Gdy dziecko nie słyszy

Dr n. med. Michał Michalik
Specjalista otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi

Centrum Medyczne MML w Warszawie
15–20% dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ma różnego rodzaju problemy związane ze słuchem. Prawie 60% rodziców dzieci, u których wykryto zaburzenia słuchu, nie miało świadomości istnienia tego problemu.

Diagnoza, że dziecko nie słyszy czy niedosłyszy zawsze jest dla rodziców wstrząsem, nawet, gdy się jej spodziewają. Jest to ogromny stres, z którym trudno sobie poradzić. Pomocą są grupy wsparcia, stowarzyszenia, które tworzą rodzice dzieci niedosłyszących i niesłyszących. Oni już przez to przeszli i służą swoim doświadczeniem tym, którzy dopiero na tę trudną drogę wkraczają. Każdy może zarazem dawać i otrzymywać, doświadczać swojej słabości i siły, przeżywać i współprzeżywać smutek, radość i nadzieję, co jest znaczącym walorem grupy wsparcia dla rodziców. Spotkania przebiegają w atmosferze zaufania i przyjaźni, o co dbają wszyscy uczestnicy, ustalając na początku obowiązujące na stałe reguły podczas spotkań. Wszyscy dbają również o to, by nikt nikogo nie krytykował, nie oceniał i nie pouczał. Dzięki temu rośnie w rodzicach wiara we własne siły, poczucie mocy i kompetencji w wychowaniu własnego dziecka.

Jeżeli u Twojego dziecka stwierdzono ubytek słuchu i konieczność używania aparatów słuchowych – nie reaguj paniką. Dziecko od samego początku powinno wiedzieć, że aparaty słuchowe będą jego przyjacielem, a nie czymś, co negatywnie wyróżni go z otoczenia. Dziecko będzie podzielało Twój stosunek do aparatu słuchowego. Aparaty słuchowe dla dzieci dostosowane są do ich niewielkich uszu. U małych dzieci zaleca się stosowanie zausznych aparatów słuchowych. Starsze dzieci, po konsultacji ze specjalistą, mogą wybrać noszenie aparatu wewnątrzkanałowego lub wewnątrzusznego. Rodzaj aparatu zależy również od ubytku słuchu. Integralną częścią każdego aparatu słuchowego jest wykonywana indywidualnie wkładka uszna, która przenosi wzmocnione aparatem dźwięki do ucha. Dzieci z implantami wewnątrzślimakowymi mogą również korzystać z wkładek usznych, dzięki którym stabilizują procesor noszony za uchem.

Jak utrzymać aparat słuchowy w czystości?

Nie bój się dotykać aparatu Twojego dziecka. Aparaty słuchowe i wkładki należy czyścić codziennie miękką, suchą ściereczką. Zanim weźmiesz do ręki aparat słuchowy upewnij się, że masz czyste i suche ręce. Do czyszczenia aparatów nie stosuj wody, płynów czyszczących, rozpuszczalników ani alkoholi, ponieważ mogą one uszkodzić aparat słuchowy. Oczyszczaj wkładki z woskowiny usznej, gdyż zatyka ona przewody wkładki i jest jedną z przyczyn niewłaściwego odbioru dźwięków przez dziecko.

Jak dbać o ucho mające kontakt z aparatem słuchowym?

Dziecko noszące aparat słuchowy może mieć tendencję do nadprodukcji woskowiny usznej. Poza tym korzystanie przez wiele godzin z aparatu słuchowego zaburza proces naturalnego oczyszczania przewodu słuchowego z woskowiny powodując tworzenie się korków woskowinowych blokujących przepływ dźwięków.

Ucho w sposób ciągły jest również podrażniane przez aparat. Naskórek może ulegać złuszczeniu dodatkowo wywołując swędzenie i objawy uczulenia. Szczególnie zalecane jest wówczas stosowanie naturalnych preparatów do rozpuszczania i usuwania woskowiny, dodatkowo nawilżających kanał ucha i zapobiegających infekcjom. Jest to szczególnie ważne dla małych dzieci, których kanały uszne są wąskie i niewielka ilość woskowiny może wywołać ich zatkanie oraz w konsekwencji infekcję.


Dr n. med. Michał Michalik
Specjalista otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi
Centrum Medyczne MML w Warszawie