Co to jest małżowina uszna?


Małżowina uszna jest to część ucha zewnętrznego odpowiedzialna za pobieranie bodźców akustycznych ze środowiska zewnętrznego. Pobrane dźwięki przekazuje do przewodu słuchowego zewnętrznego. Ze względu na swoją budowę małżowina narażona jest na zbieranie się zalegających w niej zanieczyszczeń (woskowiny), co powoduje pogarszające problemy ze słuchem oraz pojawianie się niebezpiecznych infekcji ucha. Dlatego tak bardzo ważna jest właściwa, regularna i skuteczna higiena małżowiny.

Do tej pory czynności higieniczne prowadzone były przy użyciu „patyczków kosmetycznych”, które niestety ze względu na swoją budowę i sposób zastosowania często prowadziły do podrażnień czy nawet uszkodzeń błony bębenkowej. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie do higieny ucha myjki do uszu.